پارسا  

 

اين وبلاگ، خاطرات و نوشته هاي مامان و باباي پارسا در مورد اوست.

Wednesday, March 09, 2005

مريض شدم

هجدهم اسفند
چند روز پيش لپم ورم کرده بود و درد ميکرد. نگران شديم، رفتيم دکتر. دکتره گفت غده پاراتيدت ملتهب شده، کلي نگرانمون کرد که شايد لازم باشه عمل بشه. قضيه بارداري رو بهش گفتيم کپسول سفالکسين تجويز کرد. بعد از اينهمه نگراني به خانواده ها جريان بارداري رو گفتيم از اين بابت خيلي خوشحال بودند و براي ورم لپم نگران. خوشبختانه مشکل با همون کپسولها برطرف شد. بعدا هم فهميديم که ناراحتي مربوط به غدد بزاقي بوده و اصلا هم چيز مهمي نبوده.