پارسا

 

اين وبلاگ، خاطرات و نوشته هاي مامان و باباي پارسا در مورد اوست.

Saturday, February 26, 2005

آزمايش بارداري

هشتم اسفند (بيست و ششم فوريه)
امروز رفتم آزمايش بارداري دادم نتيجه + بود، خيلي خوشحال شديم.
وقتي من و باباي ني ني تصميم گرفتيم بچه دار شيم يک روز پاييزي بود، يکي از روزهاي مهر. بعد از چند ماه تصميممون جدي شد و حالا ....
چه احساس زيباييه احساس مامان و بابا شدن. فعلا تصميم داريم به کسي نگيم.