پارسا

 

اين وبلاگ، خاطرات و نوشته هاي مامان و باباي پارسا در مورد اوست.

Tuesday, July 12, 2005

اسباب کشي

بيستم تير
بعد از اون سونوگرافي تمام فاميل حسابي مشغول حد س زدن جنسيت ني ني هستند.
يکي ميگه پسره
اون يکي ميگه دختره اصلا به تو دختر مياد.
نه چون ورم نداري پسره.
يک اتفاق مهم هم افتاده. دوم تير همزمان با انتخابات رياست جمهوري اسباب کشي کرديم و از کرج اومديم تهران. باباي ني ني کارش تهرانه، رفت و آمد خيلي براش سخت بود.