پارسا

 

اين وبلاگ، خاطرات و نوشته هاي مامان و باباي پارسا در مورد اوست.

Wednesday, August 31, 2005

انتخاب بيمارستان

هشتم شهريور
نگاه کردن تخت و کمد و لباسها و ... از کارهاي روزانمون شده (نديد بديديم ديگه).
راستي بيمارستان پاسارگاد رو هم براي اولين بار ديدن فرشته کوچولومون انتخاب کرديم. ني ني اين روزها خيلي وول ميزنه.

Tuesday, August 02, 2005

سيسموني

دهم مرداد
مامانم اومده تهران داريم براي ني ني سيسموني ميخريم، چون نميدونيم ني ني عزيزمون پسره يا دختر وسايلي رو انتخا ميکنيم که تقريبا مشترک باشه يعني هم دخترونه هم پسرونه.